Menu

Documenten

Document R-1614-14-7994-127v

Cornelis soone wijlen Cornelis Janssoon de Beer als man ende momboir Heijlwich sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Joachim Daniel Gerit Hermanssoon t derde gedeelte ombedeijlt in alle ende ijegelijcke den erffelijcken goeden van ende naer doode van wijlen Joachimen sijnre huijsvrouwe vader op hem vervallen waer of tot wat plaetschen deselve gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen mogen wordden t ware in hardden en weecken in hogen in drogen in diepen in leegen egeene daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legittime (zoals hij zeide, heeft wettelijk) etc. Jannen soone Peeter Jan Sijmonssoon de jonge als man ende momboir, Huijbertkens sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Joachims voiregeschreven met affgaen etc. et promisit super se etc. dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832