Menu

Documenten

Document R-1745-14-8193-197v

Adriaan Adriaan Maas, en Peter Jan Somers als in huwelijk hebbende Helena Adriaan Maas, cedunt aan Mattheus Aart Reijnen een huijs, schop, met het aangelag groot vier en een halff L ofte etc. zijnde hoff, weijde en ackerlant, gestaan en gelegen onder deese Heerlijkheijt van Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar aan 't Craijven, oost de straat, suijt de kinderen Peter Embregt Maas, west de wed. Mattijs Maas, en noort de wed. Cornelis Maas, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee en een quartier L ofte etc. gelegen als voor oost Jacobus de Beer, zuijt de kinderen Peter Embregt Maas, west eenen voetpat, en noort den cooper, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den acht en twintigsten october seventien hondert vijff en veertigh.

Cooppenn: 280 gulden, voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832