Menu

Documenten

Document R-1745-14-8193-189v

Piternel en Anna Maria gesusteren minderjarige jonge dogters wijlen Goijaert Heerders, cum tutore, cedunt aan Norbartus Denis Hoirvoirts, een halff huijs aan den zuijdenkant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de woninge ten noorden, bestaande in kamer, kelder en goot, met een schop en den hoff daar aan groot seventien roeden offte daar ontrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt aldaar aande Corte straat, oost Cornelis Jan Beris, zuijt de straat, west Adriaan Mattijs Maas en noort Gerart van Iersel, belast met eenen stuijver chijns s'jaars aant Convent van Tongerloo, te betalen tot Oosterwijk op St. Thomasdag,
Item een parceel uijtgesteeken beemd groot drie en een halff L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse in Jacobs Hoeck oost Daniel Verriel, zuijt de lantscheijding, west Jan ..., en noort de Leij, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma actum den twaalfden augustij seventien hondert vijff en veertigh.

Cooppenn: 138 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832