Menu

Documenten

Document R-1643-14-8004-135v

Peter sone wijlen Jan Herman Corneliss van Heijst een stuck saijlants twee ... roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Joost Geritss de Beer deen sijde, ende oock deen eijnde, ende tusschen erffenisse Goijart Jan Goijarts dander sijde, hodende metten andere eijnde op erffenisse Jan Cornelis de Beer ut dicebat legitime etc. Joost sone wijlen Gerit Cornelis de Beer voor., met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabinij ut supra (datum x julij 1643 scabinij Gilse et Baerdwijck),
ende is te weten dat de cooppenningen daermede dit stuck erve is betaelt, sijn geprocedeert? van het stuck erve op huijden door hem Joosten vercocht aen Embrechten Wijtman Laureijss van sijne huijsvrouw gecomen ende sulx dat dit stuck erve is toecomende aende nakijnderen de voors. Joost bij sijne tegenwoordiche huijsvrouw verweckt, datum et scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832