Menu

Documenten

Document R-1553-14-7943-67v

Laureijs zoon van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers heeft overgegeven aan Herman zoon van Jan Gherit Hermans samen met alle brieven en het recht, met afgaan en vertijen, een huis, hof en erfenis daaraan liggende, hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Cleijn Hasselt tussen:
erfenis van Adriaen Michiel Roelofs een zijde en einde
de gemeijn straten ander zijde en einde.
Welk huis etc. voors. Laureijs voors. erfelijk verkregen had van Henrick zoon van Wouter Adriaens en wat Henrick voors. erfelijk verkregen had van Elen zoon van wijlen Jan Elen Mutsaerts en wat de voors. Elen gekocht en verkregen had van Bastiaen zoon van wijlen Jan Elen Mutsaerts, zijn broer, pro ut plenius in diversis literis de Tilborch (zoals uitvoeriger in verscheidene brieven van Tilburg).
Laureijs voors. heeft geloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen.

1553, januari 26

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832