Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1550-14-7941-29r

Cornelia dochter van wijlen Henrick Vermee met haar voogd te weten Henrick zoon van wijlen Willem Leijten, haar zwager, daartoe door haar verkozen en door de rechter haar gegeven zoals recht is, heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Adriaen zoon van Jan Claeus Stevens samen met de ondergenoemde en alle andere brieven en met alle recht, met afgaan en vertijen, een derde deel haar toebehorende in een huis, hof, met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende in alle grootte etc. gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijn Hasselt, het gehele huis etc. aldaar tussen:
erfenis van jonker Adriaen van Malsen Heer van Tilburg en Goirle een zijde
erfenis van Marie weduwe van Joest Gherit van Ethen met haar kinderen ander zijde
erfenis van Aerdt Wouter Thonis en Heijliger Jan Crillaerts een einde
die gemeijn straat ander einde.
Welk derde deel in het huis, hof etc. Cornelia voors. gekocht en verkregen had van Peter zoon van wijlen Jan Peter Schoemakers en Aerd zoon van wijlen Aerdt Vos als man van Willemke dochter van wijlen Jan Peter Schoemakers voors. zowel in de naam van henzelf alsmede door kracht van procuratie, die ze hadden van de andere kinderen van wijlen Jan Peter Schoemakers voors. zoals dat volkomener en uitgebreider begrepen staat in brieven van Tilburg.
Ze heeft geloofd met haar voogd voornoemd super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, op dragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies van harentwege daarop komende allemaal af te doen, behalver echter en wel verstaande, dat Adriaen koper voors. daaruit moet betalen de kommer aan Cornelia voors. in de voors. brieven gegroot en benoemd, zonder arglist.

1550, october 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832