Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-127v

Jan soone Peeter Jan Sijmonssoon de jonge daer moeder aff was Peeterken dochtere wijlen Jan Wouterssoon Vermee, een stuckxken zaijlandts een lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven: aldaer tusschen erffenisse desselffs Jans deen zijde ende voirts rontsomme der erffenisse Jans doude sijn broeders aenliggende ut dicebat legittime (zoals hij zeide, heeft wettelijk) etc. Jannen d'oude soone Peeters ende Peterkens voirschreven sijnen broeder met affgaen etc.warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832