Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1555-14-7945-52v

Kond zij eenieder, dat Matheus zoon van wijlen Wouter Gheritss en zijn voorvaderen voor hem betaald hebben en de voors. Matheus nog steeds betaalt, zoals hij bekende en verklaarde, aan het klooster of convent van de Baseldonck nu binnen 'sHertogenbosch gelegen, een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge in de maat van 'sHertogenboschen in den Bosch te leveren, die jaarlijks verschijnt op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en dat uit zekere onderpanden en goederen gelegen in Tilburg op het eind van het Creijenven in die Postelstraet zoals de voors Matheus zeide, zo is nu tegenwoordig voor schepenen ondergeschreven (Meijnaerts en Berijs) gestaan Peter zoon van wijlen Adriaen Cornelis Hermans, die de originele onderpanden van de voors. erfpacht heeft, zoals hij zeide, en hij heeft van de voors. Matheus aangenomen en hem als schuldenaar gelofte gedaan, dat hij de voors. jaarlijkse en erfelijke pacht van het half mud rogge voors. zodanig van nu af aan eeuwig en erfelijk aan het klooster en convent voors. jaarlijks zal betalen en leveren op de voornoemde dag en dat uit al zijn erfelijke goederen, die hij tegenwoordig bezit en die gelegen zijn in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Postelstraet voornoemd, zodat er voor de voors. Matheus noch voor zijn nakomelingen op hen noch op hun goederen, die daarin belast kunnen zijn, daarvan nooit meer hinder, kommer of last daarvan zal komen en dat hij alle kommer en calangies, die voor hem in de toekomst daarvan zal komen, geheel af zal doen, terwijl Peter voors. verder gelofte doet, dat hij de voors. zijn tegenwoordige goederen daarvoor altijd goed, zeker genoeg en van waarde zal houden en maken en dat op verbintenis van zijn persoon en al zijn goederen, nu hebbende en nog later te verkrijgen, zonder arglist.

1555, januari 26

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832