Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1541-14-7933-7v

Margriet weduwe van Peter Wouter Gherits heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Matheus zoon van wijlen Gherits en Willem zoon van wijlen Willem Mutsaers, zijn zwager, ten behoeve van henzelf en van Jan zoon van wijlen Wouter Gherits en Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers haar tocht, actie en toezeggen in alle erfgoederen haar nagelaten door haar man te weten huis, hof en erfenis daaraan liggende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Stockhasselt aan die Postelstraet tussen:
Matheus Wouter Gherits een zijde
Cornelis Lambrecht Willems ander zijde
Peter Jan Rijnen een einde
de Postelstraet ander einde.
Nog een stuk land gelegen in weiland gelegen als voor tussen:
Cornelis Lambrecht Willems een zijde
de gemeijn straat ander zijde
Cornelis Lambrecht Willems een einde
de gemeijn straat ander einde.

1541, mei 30

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832