Menu

Documenten

Document R-1562-14-7953-14v

Anna weduwe van Herman Gerit Hermans cum tutore legitime et hereditarie supportavit (met haar voogd heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Dionijs haar zoon, aan Adriaen Jan Reijnen als man en momber van Maria zijn huisvrouw en aan Jan Thonis Jan Adriaens en aan Dionijs Herman Adriaens als momber en toeziener van Aleijda, Lucia, Geritke en Jenneke, gezusters, kinderen van wijlen Herman en Anna voornoemd, ten behoeve van deze kinderen voors, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en al het recht vanwege vruchtgebruik, dat ze heeft en bezit in een stuk land, groot ongeveer 4 lopensaet en 18 roeden, genaamd de Berchacker, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd de Stockhasselsestraet, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van Daniel Jan Reijnen een zijde
erfenis van de erfgenamen van Gerit Adriaen Meeus ander zijde
erfenis van Jan Cornelis sBeren een einde
de Stockhasselsestraet ander einde.
Nog een akkerland, groot ongeveer 3 lopensaet en 35 roeden, genaamd den Cleijnen Heijligen Geest, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen:
de andere erven van de voors Anna met haar kinderen een zijde
erfenis van Herman Cornelis Gerit Hermans ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aende Cleijn Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Herman Jan Gerit Hermans een zijde
erfenis van Huijbrecht Jan Leijten ander zijde
erfenis van Jan Cornelis Wouters cum adhuc aliis (met nog anderen) een einde
voor aan de gemeijn straat ander einde.
En hierbij nog het vruchtgebruik en recht van vruchtgebruik, dat ze heeft en bezit in een stuk heiveld groot in het geheel 7½ bunder, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aen het Diepven bij de Heerlijkheid van Loon, aldaar tussen:
efenis van de jonkvrouwen van Doern een zijde
de Tilborchse gemeijnt ander zijde en beide einde.
zoals ze zeide.
Et promisit cum tutore prescripto (en zij heeft beloofd met haar voogd voorschreven) als principaal schuldenares super se (op zich) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en etc en nooit meer vanwege vruchtgebruik daarnaar te talen noch te doen talen voor geen enkele gerecht, geestelijk noch wereldlijk etc en alle kommer en calangie van harentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.

Quo facto constituti sunt coram scabinis infrascriptis (Toen dit gedaan was zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven) de voornoemde Dionijs en Adriaen en de momber en toeziener van de vier onmondige kinderen voornoemd en ze hebben de voors 4 lopensaet en 18 roeden wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Jan Berijs ten behoeve van Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen met afgaan en vertijen etc, warandiam more solito ([belovende] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen etc en in de naam als voor te doen etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

Quo rursus facto constituti sunt coram scabinis infrascriptis dicti venditores (nadat dit weer gedaan was zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven de voornoemde verkopers) en ze hebben de 3 lopensaet en 35 roeden voors wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Herman zoon van wijlen Cornelis Gerit Hermans, met afgaan en vertijen, etc, warandiam more solito ([en zij hebben beloofd] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en etc en in de naam als voor te laten etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

Quo rursus facto constituti sunt coram scabinis infrascriptis dicti venditores legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (nadat dit weer gebeurd was zijn gestaan geweest voor schepenen ondergeschreven de voornoemde verkopers) [en] ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Herman Jan Gerit Hermans met afgaan en vertijen etc de voors zes lopensaet land, warandiam more solito ([en zij hebben beloofd] te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen etc en in de naam als voor te laten etc en alle kommer en calangie daarop komende allemaal voor hem af te doen. Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1562, juli 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832