Menu

Documenten

Document R-1690-14-8027-31v

Jan Jan Peeter Sijmons, ende Peter Anthonis Bruijnenbaert, als momboir, ende toesiender, van t onmondigh kint, van Laureijs Jan Smolders, daer moeder aff was, Anneke Jan Peter Sijmons, met consent ende decreet vande heere drossaert ende schepenen alhier, de dato 14 meert 1690 alhier gesien, ende gelesen, in dier qualiteijt cedunt, aen Jan Jan Peter Sijmons, een huijs ende hoff, met de erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot vier ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, gestaen ende gelegen aent Craijven alhier, aldaer oost Peter Jan Goijaerts, zuijt Jan Michiel Mijnaers, west de straet, ende noort Sijmon Peters Veramelvoort, los ende vrij, uijtgenomen drie stuijvers twaelff penningen chijns sjaers, aende heer vande Velde, tot s'Bosch, voorts wegen, stegen etc. en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den derden meij sestien hondert tnegentigh,

Cooppen et slagen 270 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832