Menu

Documenten

Document R-1732-14-8191-31v

Justinus Jan Heerdens, en Piternel Jan Heerdens sijne meerderjarige suster cum tutore, mitsgaders Thomas Willem van Ierlant als in houwelijck hebbende Jenneken Jan Heerdens cedunt aen Jan Cornelis Maes een perseel ackerlant groot een en een halff loopensaat offte etc. gelegen onder Tilborgh aende Hasselt aldaer oost Adriaen Jan de Roij, zuijd de wedue Willem de Beer, west de cooper, ende noord de gemeene wegt, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den elffden februarij seventhien hondert twee en dertigh,

Cooppenn: 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832