Menu

Documenten

Document R-1699-14-8184-241v

Cornelis Peeters, cedit aen Adriaen Anthonis de jonge, een halff huijs bestaende in een keucken met den hoff aenden suijden kant groot ontrent een halff loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier ter plaetse genaempt het Crijven, oost den voetpadt, suijt Lendert Antonis Nouwens, west de straet, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den sestienden julij,

Cooppen 50 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832