Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7944-5r

Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Lijsbet dochter van wijlen Mathijs van Gorp, wettige huisvrouw van Adriaen Jan Peter Ghijben een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 stuivers, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. uiteen huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren een zijde
die gemeijn straten ander zijde en een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee met zijn kinderen ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd die Driesacker, groot ca 2½ lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors. in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren voors. een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen ander zijde
de gemeijn straat genaamd die Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde.
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc.

Te mogen lossen altijd met lichtmis met 25 karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarcijns en achterstel, behalve dat Denijs voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jansmis tevoren op te zeggen etc. en ook als Lijsbet voors. heb behoeven zal de voors. hoofdsom te hebben en dat ook aan Denijs voors. of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren gezegd wettelijk verkondigd zal worden, zo zal Dionijs voors. of zijn nakomelingen gehouden zijn deze voors. hoofdsom samen met alle onbetaalde achterstel met lichtmis daarna op te brengen en te betalen, wat de voors. Dionijs aan Lijsbet zo ook wederom geloofd heeft, zonder arglist.

1553, mei 9

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832