Menu

Documenten

Document R-1701-14-8185-105v

Sr. Johannes Veramelsvoirt, woonende tot Breda, cedit aen Peeter Adriaen Vrancken een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, onbegrepen der maeten, gelegen aende Hasselt alhier, komende oost Jan Cornelissen, suijt de straet, west de weduwe Adriaen Segers, ende noort Jan Adriaenssen de Cocq, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., actum den vierden augustij,

Cooppen 80 gulden voldaen bij de vest.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832