Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1561-14-7951-74v

Jan zoon van wijlen Cornelis Wouters legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Cornelis zoon van wijlen Cornelis Wouters, zijn broer, met afgaan en vertijen etc, een vierde gedeelte en de helft van een vierde gedeelte in een akkerland, de gehele akker groot ongeveer 7 lopensaet en 18 roeden, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in de Hasseltse Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan Gerijt Hermans met zijn kinderen een zijde
erfenis van Thobias Wouter Jans met meer anderen ander zijde
erfenis van Cornelis Cornelis Wouters een einde
erfenis van Jan Wouter Jans, Peter Henrick Cornelis Henricks en meer anderen ander einde.
Welk vierde gedeelte aan de voornoemde Jan aangekomen en verstorven was van Cornelis zijn vader en de helft van het vierde gedeelte had hij erfelijk van Andries zijn broer gekocht en verkregen zoals hij zeide.
Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Cornelis koper voornoemd uit de gehele akker moet blijven gelden een mud rogge per jaar lospacht te betalen aan Zwaenke Cornelis Woutersdochter, zijn zuster, ter kwijting staande niet eerder dan na de dood van Zwaenke voors met 70 karolus gulden.
Jan verkoper voornoemd heeft verder beloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 10e februari, schepenen Reijnbouts en Ghierll.
Allatum pro eosdem (ten overstaan van hen uitgemaakt).

1561, februari 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832