Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1687-14-8026-184r

Gerit Jan Smolders, ende Hermon Jan Laureijssen cedunt, aen Jan Jan Smolders, een parceel weijlant, groot anderhalff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de waterlaet, zuijt den cooper, west Lambert Smolders, ende noort de heer deser Heerlijckheijt, los ende vrij, uijtgenomen etc. en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den derden april sestien hondert seven en tachentigh.

Cooppen: 100 gulden voldaen bij de vest.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832