Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1544-14-7935-40r

Daniel zoon van wijlen Gherit Hermans heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Gherit zoon van wijlen Gherit Vrancken een jaarlijkse en erfelijke cijns van 36 stuivers met lichtmis a.s., dat is van morgen over een jaar, uit huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis, groot ca 14 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt tussen:
een gemeijn gebuurweg - een zijde
Herman Gherit Hermans, Gherit Jan van Boerden, Jan Daniel van Boerden en meer anderen - ander zijde
Adriaen Michiel Roelofs - een einde
de gemeijn straat - ander einde.

Staat te los met 30 karolus gulden met sint Jansmis tevoren van beide zijden op te zeggen.

1544, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832