Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1558-14-7948-58r

Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw) en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariën als man en momber van Adriana suae uxoris (zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Jan veramelvoirt voors, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgeveven) aan Jan de Vet Jans zoone, met afgaan en vertijen etc, al alzulk vijfde deel zoals dat hun aangekomen en verstorven is van wijlen Peter, hun broer en zwager, zoon van wijlen Willem Jan Veramelvoirt voors in een stuk land in alle grootte zoals dat stuk land voors gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Langhstraet aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis de Beer een zijde
erfenis van dezelfde Jan voors en van Gherit Adriaen Meeus ander zijde
de voors Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde,
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 2e maart, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

Dezelfde Cornelis en Gherit, gebroeders voornoemd, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet voornoemd, de ene helft van het vijfde deel voors en aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Mariën, hun zwagers, een heel vijfde deel en de andere helft van een vijfdedeel voors, met afgaan en vertijen, het vijfde deel hen toebehorende in een stuk land pro ut supra in precedentibus literis (zoals boven in voorgaande brief) et promiserunt warandiam more solito (en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra. Duplicatur pro Johanne et Dionijsio emptoribus.
(datum en schepenen als boven. Er moet een copie gemaakt worden voor Jan en Dionijs kopers).

1558, maart 2

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832