Menu

Documenten

Document R-1551-14-7942-5v

Jan Claeus Henrick Verhoeven als man van Hadewich dochter van wijlen Gherit Hagaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Peter zoon van wijlen Bertolomeus Verlijnden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers per stuk of die waarde in ander goed geld als ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, waarvan de eerste termijn en betaaldag zal zijn en vervallen met lichtmis a.s. en dat uit 1/3 deel hem Jan voors. toebehorende in een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende, de gehele erfenis groot ca 3½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen een zijde
erfenis van Jan Jan Vet ander zijde
achter aan de erfenis van de kinderen van wijlen Gherit Hagaerts voors. een einde
voor aan die gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land ook Jan voors. toebehorende, groot ca 4½ lopensaet, gelegen in de parochie en plaats voors. in die Langhstraet aldaar tussen:
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen een zijde
erfenis van Jan Jan Vet voornoemd ander zijde
achter aan de erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
voor aan die Langhstraet voors. ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft beloofd te waren zoals gewoonte is en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle komer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

Te mogen lossen na de dood van Peter voors. en niet eerder en dan altijd met lichtmis met 100 karolus gulden, 20 stuivers voor de karolus gulden voors. te rekenen, of die waarde in ander goed gangbaar geld daarvoor volgens de laatste valuatie, samen met de jaarcijns en achterstel etc., behalve dat Jan voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit dan een half jaar tevoren op te zeggen als ze de voors. los willen doen.

1551, mei 4

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832