Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1703-14-8185-209v

Cornelis Adriaen Claessen cedit, aen Jan Willem Leemans, de helft in een huijs bestaende in een keucken, met de helft vant schop ende den hoff, groot een ende een halff loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aen het Creijven alhier, oost Hendrick van Buel, suijt de weduwe van Peter Janssen van Gils, west de selve, ende noort Willem van Buel, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den elffden october,

Cooppen 150 gulden, hier op betaelt vijftich gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832