Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1551-14-7941-54r

Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Willem van Gorp een jaarl. en erf. cijns van 60 st. op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis en voor de eerste termijn van Onze Lieve Vrouwedag lichtmis nu a.s. over een jaar uit een stuk land hem toebehorende groot ca 8 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Jenneke weduwe van Peter Beren met haar kinderen en nog meer anderen een zijde
erfenis van Margriet weduwe van Peter Thijss vanden Eijndt met haar kinderen en Jan Jan Vet ander zijde
erfenis van Henrick gelover voors. een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stedeke te weten huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 5 lopensaet, gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Jan Jan Zomers de oude en anderen een zijde
die gemeijn straat genaamd die Stockhasseltsche straet ander zijde
achter aan de erfenis van Herman Gherit Hermans een einde
voor aan die gemeijn straat ander einde.
En nog uit een stuk land genaamd de Polder, groot ca 7 lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
erfenis van het Godshuis van Tongerloe beide zijden en een einde
die gemijnt van Tilburg ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft beloofd te waren en de voornoemde onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

1551, januari 28

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832