Menu

Documenten

Document R-1779-14-8159-246v

Augustinus van den Broek woonende tot Tilborgh, huijs schuur schop met den hof en aangeleege erve te saamen groot twee en drie of zo groot en klijn het zelve geleegen is onder de Heerlijkheijd van Tilborg ter plaatse genaamd aan 't Craaijven, oost Adriaan Jansen, zuijd de kinderen Jan Gijsberts van den Broek, west Maria van den Breckel? en noord Francis Coolen, hem aangekomen bij koop en overdragt tegens het gemeene land gelijk in scheepene brieven alhier weesende van dato den sevenentwintigsten julij 1700 neegenenseeventigh heeft hij wettelijk en erffelijk opgedraagen en overgegeven Francis Cornelis Coolen, te zamen met de voorseijde en andere scheepenen brieven daar van mentioneerende en met den alinge regte hem g'dragere daar aan eenigsints competeerende en heeft helmelingen daar op vertegen in manieren gewoonlijk zijnde en daar bij belooft op verband van zijn persoon en goederen hebbende en verkrijgende die opdraagen en verlijden altijd te zullen houden en doen houden voor goed vast stedig en van waarden en alle kommer calangie of aanspraak daar op weesende of koomende af te zullen doen geheelijk uijtgenoomen s'lands en dorps lasten kommeren regten en servituten daar toe van oudts en regts weegen staande en gehoorende.
Getuijgen waaren hier voor Willem van der Dorst en D: Albert Walraven scheepen in s'Hertogenbosch gegeven den seeven en twintigsten julij 1700 neegen en seeventigh.
Was geteekend Frans van Hurre in margine stond coop 209..0..0. 40e penn: 5..0..8 in lib: Mr: Bastide Folio 130 verso onder aan stonden gedrukt twee zeegels in groen was overdekt met papier.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832