Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1498-14-7897-13v

Lauwreijs Elen Mutsaerts soen een huijs hoff vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch aen dat Creijenven tussen erffe Gherit Jan Reijnen soen deen sijde ende Willem Jan Mutsaerts soen dander sijde streckende vande erffe Embrecht Elen Mutsaerts totter straete toe als hij seede Item noch eenen acker ghelegen in die Postelhoeve tussen erffe Gherit Jan Reijnen aen beijen sijden ende aen een eijndt hoedende aen erffe Willem Jan Mutsaerts Item noch eenen acker lands gheheijten die Venenacker ghelegen tussen erffe Gherit Jan Reijnen deen sijde ende tussen effe Willem Jan Mutsaerts dander sijde heeft hij verhuert hondert jaer een dage aen Amijs? Jan Oeijen soen ende heeft gheloeft warandiam (te waren) uitghenomen Daem? van Ghierl een mudde rogge erffpacht Item ... van Riel 1 mud rogge erffpacht Item Ons Vrouwe autaer ... ii lopen rogge Item Sint Jans autaer een lopen rogge erffpacht Item aen Lucas van Amerzoij drie blanck erffchijns .... Ons Vrouwe van Mechelen .... welcke pacht Amijs voers gheloeft heeft ... te gelden dat Lauwreijs ende sijn goeden daer aff sullen sijn ongehouwe date den derde dagen nae Paessen iiii april scabini Elen, Aelwijns.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832