Menu

Documenten

Document R-1551-14-7941-77v

Joestke, Jenneke en Andrieske, gezusters, dochters van Sijmon zoon van wijlen Jan Sijmons, met Peter zoon van wijlen Peter Reijnen hun voogd, daartoe door hen gekozen en door de rechter hen gegeven zoals recht is, en Jan Elias zoon de Wijse als man van Adriana dochter van Sijmon voors. voor henzelf en ook voor Sijmon hun vader voors., als deze nog in leven zou zijn, waar ze zich in dat geval sterk voor maakten en geloofd hebben, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Jan Sijmons, met afgaan en vertijen, 1/5 deel hen toebehorende in een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, in alle grootte als dat gele gen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd 't Creijenven, het gehele huis etc. gelegen al daar tussen:
erfenis van Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen een zijde
erfenis van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons ander zijde
erfenis van Goijaert Marten Jan Ghenen en van Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen een einde
die gemeijn straat ander einde,
zoals ze zeiden.
Joestke, Jenneke, Andrieske met hun momber voornoemd en Jan Eliaes de Wijse verkoopsters en verkoper voornoemd hebben geloofd als schuldenaressen en schuldenaar op zich en al hun goederen etc. dit 1/5 deel van het huis etc. voors. te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Jan koper voors. uit dat 1/5 deel zal betalen het 1/5 deel in ca ½ braspenning erfgrondcijns aan de Heer van Tilburg en daartoe het 1/5 deel in 8 penningen erfcijns aan de Heilige Geest van Tilburg, gelovende de verkoopsters en verkoper voornoemd op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in de naam als boven te doen houden zonder enig weder zeggen en alle kommer en calangies daar meer op komende tot hun 1/5 deel voors. allemaal af te doen.

1551, maart 14

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenFacebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832