Menu

Documenten

Document R-1687-14-8026-207r

Jan Jans de Beir cedit, aen Niclaes van Gorp, een parceel ackerlant, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Reijnier Gerit Martens, zuijt de kinderen Joost Hoirevoorts, west den gemeene ackerwecht, ende noort Gerit Jan Smolders, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc., en heeft etc., gelovende etc, allen commer etc., actum ut supra (junij 1687),

Cooppen et slagen 82 gulden 10 stuijvers.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832