Menu

Documenten

Document R-1749-14-8194-186r

Gerart Gijsbert Verschueren, cedit aan Wouter Schoffers een half huijs aan den zuijdenkant scheijdende op de graat van de schouw, bestaande in een keuken, kamer en kleijn kamertie, een geheel schop, en den hof daar bij gehorende groot dartig roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost den waterlaat, zuijt de weduwe Justinus van Hest, west de straat, en noort Jan Schalcken, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den ses en twintigsten meert seventien hondert negen en veertig.

Cooppenn: 260 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832