Menu

Documenten

Document R-1743-14-8193-18v

Compareerde voor etc. Laurens Jonckers als in houwelijck hebbende Tresia Lemans te voorens weduwe van Justinus Heerders, den welcken verclaerden te desisteeren van 't regt van togt ten behoeve van sijne vrouwe kinderen op een parceel bos groot twee en een halff L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg agter de Hasselt, als mede op een parceel weijde groot drie L gelegen als voor aande Hasselt sonder daar op eenig regt te reserveeren maar daar aan renuntierende in gerequireerde forma, actum den twintigsten meert seventien hondert drie en veertig.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832