Menu

Documenten

Document R-1697-14-8184-101v

Willem Jan Anthonis cedit aen Adriaen Peeters van Heijst, een wooningh, bestaende in een kamerken, met den hoff groot ontrent een halff loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, ter plaetse genaempt het Craijeven, oost Henderick Daniels van Heijst, suijt de kinderen Gerrit Lauwereijs van Dorenmael, west de straet, ende noort Henderick Emmen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den twaelffden dito (april),

Cooppen 52 gulden voldaen.

In de marge: Genadert bij Huijbert Daniel Daniels den 20 meert 1698.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832