Menu

Documenten

Document R-1703-14-8185-202r

Sijmon van Oeckel, cedit aen Corstiaen Peeters van Eeten, een gereght vijffdepart, gemeen ende onbedeelt, in een parceel ackerlants, groot int geheel, vijff a ses loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aen het Creijven aende Hasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt eenen ackerwegh, west Jan Peeter Henssen, ende noort de erffgenamen van Peeter Jan Peeter Jacobs, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren (den achtentwintichsten julij).

Cooppen 25 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832