Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1563-14-7953-63v

Peter zoon van wijlen Henrick Cornelis Henricx legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Henrick Cornelis Henricx de Oude zijn broer met afgaan en vertijen etc een stuk heiveld groot ongeveer 4 lopensaet gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd de Hasselt aen Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Jan de Oude zijn broer een zijde
erfenis van Adriaen Gerit Meeus ander zijde en een einde
de gemeijnte van Tilborch ander einde
zoals hij zeide.
Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikeijk) behalve dat de voors Jan hieruit moet gelden een half mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan Marike dochter van wijlen Ghijsbrecht Jan Vermee, belovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum 12 februari 63 n.st., scabini (schepenen) Ghierll en Berijs.

1563, februari 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832