Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1560-14-7950-51r

Michiel zoon van wijlen Goiaert Jan Vet legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Jan de Vet, zijn oom, met afgaan etc, een stuk land aan hem toebehorende, groot ongeveer vier lopensaet en een vierdevaetsaet en gelegen in de parochie van Tijlborch terplaatse genaamd aent Craijenven, aldaar tussen:
erfenis van Jan Claes Henricx een zijde
erfenis van Peter Peter Reijnen ander zijde
erfenis van Jan Cornelis Wouters een einde
de Craijenvensche strate ander einde.
Welk voornoemd stuk land aan de voors Michiel o.a. van zijn vader aanbestorven was en hem tegen Anthonis Laureijs Jans als man en momber van Marie diens huisvrouw, dochter van Goiaert voors, zijn zuster, ten deel gevallen was zoals de voors Anthonis, tegenwoordig staande, zelf bekend maakte.
Et promisit warandiam more solito (ook heeft hij beloofd te waarborgen zoals gebruikelijk) behalve dat Jan koper voornoemd hieruit jaarlijks moet blijven gelden een oirtstuiver per jaar erfcijns te betalen in Oisterwijck aan Jacop Emmen, verder belovende dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle andere kommer en calangies daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum utsupra, scabini (datum als boven, schepenen) Meijnaerts en Ghierll.

1560, februari 1

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832