Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1540-14-7931-54r

Ariaen zoon van wijlen Gherit Meeus bekent schuldig te zijn aan Melis zoon van wijlen Gherit Hermans een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit:
1) huis, hof en erf, groot 6 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hasselt tussen:
erfgenamen van Aert van Ghierl een zijde
Heijn Neel Heijnen ander zijde
erfgenamen van Jan van Riel een einde
gemeijn straet ander einde
2) een stuk land, 9½ lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hasseltsche ackeren tussen:
Gherit Jan van Boerden een zijde
Cornelis Gherit Hermans ander zijde
die Stockhasseltsche straet een einde
gebuerwech ander einde
Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers. | R 286/54r.

1540, februari 7

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832