Menu

Documenten

Document R-1728-14-8190-71v

Adriaen Adriaen Eeltjens als in houwelijck hebbende Jenneken Momboirs cedit aende heer Adriaen Coolen een parceel ackerlandt groot vijff loopensaten offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Jan vanden Bosch, zuijd de wedue Wouter Backers, west den wegt, ende noord de kinderen Cornelis Wagemakers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den dertienden januarij seventien hondert acht en twintigh,

Cooppenn: 200 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832