Menu

Documenten

Document R-1735-14-8191-212r

Jan Janssen de Cocq cedit aen Norbertus Denis Horvoirts een perseel soo acker als weijland groot vier Loopesaten ofte etc. gelegen onder de Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aende Langestraat oost Huijbert van Groenendaal, zuijd Peter Mutsaers, west Christiaen Verbunt, ende noord Cornelis Beris, los en vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den veertiende april seventien hondert vijff en dertig.

Cooppenn: 140 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832