Menu

Documenten

Document R-1713-14-8187-184r

Peter Hermans van Heijst cedit aen Jan Goijaert Wagemakers een camer aenden oostenkant van seeckere huijsinge scheijdende op de graet van de schouw tusschen de wooninge aende westenkant met achthien roeden ofte daer ontrent daeraen gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tussen erffenisse oost en noort de straet, suijt Jan Claesen de Cocq en west den cooper los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma actum den vier en twintighsten januarij seventhien hondert derthien.

Cooppenn: 175 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832