Menu

Documenten

Document R-1733-14-8191-120r

Jacobus Peter van Beurden als inne houwelijck hebbende Cornelia Vermeer, cedit aen Cornelia van Ierssel weduwe Jan Lambert van Riel ende der selve vier onmondige kinderen een perseel ackerland groot int geheel vier en een halff loopensaat offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer aent Crijeven oost de cooperse, zuijd Adriaentje Nicolaes Beris, west, ende noord eenen gemeenen voetpad, los ende vrij, uijtgenomen wegen, steegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den een en twintigsten september seventien hondert drie en dertigh.

Cooppenn: 235 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832