Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1542-14-7934-12v

Daniel zoon van wijlen Jan Reijnen en Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen hebben geloofd als schuldenaars te betalen aan Claeus zijn van wijlen Henrick van Ghierl ten behoeve van Joest zoon van wijlen Gherit Zuermonts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers uit een stuk land groot ca 10 lopensaet, Daniel voors. toebehorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan het Creijenven tussen:
Denen weduwe van Gherit Henrick Beijkens een zijde
Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen ander zijde
de kinderen van wijlen Jan Vranck Lemmens een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een huis, hof, schuur, schop, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca 17 lopensaet, aan Peter voors. toebehorende, gelegen als voor tussen:
Laureijs de weduwe van Jan Sijmons een zijde
de huisvrouw van Sijmon Jan Sijmons ander zijde
Adriaen Meeus Gherit de Roij een einde
de gemeijn straat ander einde
Nog uit een stuk land groot ca 9 lopensaet ook aan Peter voors. toebehorende gelegen als voor tussen:
Cornelis Jan van Spaendonk een zijde
Jan Daniel van Boerden ander zijde
Peter Jan Meeus een einde
Daniel, gelover voors. ander einde.

Staat te los altijd met lichtmis met 100 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijns en achterstel, van beide zijden met sint Jansmis tevoren op te zeggen.

1542, juni 5

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832