Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1536-14-7927-35v

Heeske dochter van wijlen Gerit Jan Crillaerts en Jan Jan Vets als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit voors, welke kinderen Gerit voors verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert hun zwager twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer anderhalf lopensaet, een half vierdevaetsaet en zeven en een halve roede, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts, wat zij in vruchtgebruik bezit een zijde
erfenis van Heeske voors ander zijde
erfenis van Lemmen Willem Lemmens, waar een gebuurweg tussendoor gaat een einde
de Creijenvenschestraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2½ lopensaet en 16½ roede, genaamd den Veecken Acker gelegen in de parochie voors te plaatse genaamd in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn de weduwe voors een zijde
erfenis van Cornelis die Beer ander zijde
erfenis van Jan Wouter Vermee een einde
die Langhstraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 1 roede, gelegen in de parochie en plaats voors tussen:
erfenis van Kathelijn de weduwe voors een zijde
erfenis van Jan Jan Vets ander zijde
erfenis van Peter Thijs van Eijnde een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.
Koper voors moet de verkopers laten wegen over het laatste stuk land van 2 lopensaet.

Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts en Wijllem zoon van wijlen Jan van Amelvoert als man en momber van Engel zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Jan Vets hun zwager twee derde delen in een erf met een schuur daarop staande, het gehele stuk groot ongeveer 2½ lopensaet en 8 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts, wat zij in vruchtgebruik bezit een zijde en een einde
erfenis van Peter Thijs vanden Eijnde ander zijde
die Cortstraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 1 lopensaet en 1 roede, gelegen als voor tussen:
erfenis van Heeske voors een zijde
erfenis van Willem voors ander zijde
erfenis van Peter Thijs vanden Eijnde een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde;
nog twee derde delen in eens stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2½ lopensaet en 3 roeden, gelegen in de parochie voors in de Grote Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Gierl een zijde
erfenis van Heeske voors ander zijde
erfenis van Henrick Appels een einde
die Langhstraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 1 vierdevaetsaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Willem verkoper voors een zijde
erfenis van Peter Jan Meeus ander zijde
erfenis van Aert van Gierl beide einde.
Jan koper voors moet de verkopers over het eerste stuk laten wegen 2 lopensaet land gedurende het leven van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts en Heeske moet hij laten wegen 1 lopensaet eeuwig over het andere stuk land.

Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man en momber van Engel zijn huisvrouw en Jan Jan Vet als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Gherit Jan Crillaerts, die Gherit voors verkregen had bij Kathelijn zijn vrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Wouters, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts twee derde delen in een stuk land, het geheel groot ongeveer 1½ lopensaet, 13½ roede en een vierde roede, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Willem verkoper een zijde
erfenis van Cornelis Wouters ander zijde
erfenis van Lemmen Willem Lemmens een einde
die Creijenvenschestraet ander einde;
twee derde delen in een stuk land genaamd inden Grooten Acker, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en een vierdevaetsaet, gelegen ut supra tussen:
erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts een zijde
erfenis van Jan Jan Vet ander zijde
erfenis van Henrick Appels een einde
die Langhstraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 1 lopensaet en 1 roede, gelegen als voor tussen:
erfenis van Henrick Appels een zijde
erfenis van Jan Jan Vet ander zijde
erfenis van Peter Thijs van Eijnde een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.

Jan Jan Vet als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 41 stuivers en 1 ort uit de onderpanden genoemd in de brief van Jan voors.

Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis met 33 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, een half jaar tevoren op te zeggen.

Item in voege als voor het Jan voors aan Willem voors ook beloofd een erfcijns gelijk aan Heeske voors gedaan is en te lossen gelijk aan Heeske gelost moet worden.
In margine: niet uitgereikt maar gelost.

1536, januari 12

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832