Menu

Documenten

Document R-1698-14-8184-193v

Adriaen de Laet, ende Jan Cornelis Ancems momboir ende toesiender vant een onmondigh kint, wijlen Quirijn Damen van Loon, daer moeder aff was Adriaentien Adriaen Schepens, met konsent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, in dato den 27e september 1698..., cedunt aen Wouter de Groot ende Niclaes Anthonissen, een huijs ende hoff, met de gereghticheijt vant voor hooft ..., een ende een quart loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, komende oost Peeter van Woensel, suijt de gemeene straet, west de kinderen Peeter Nouwens, ende noort Peeter Gijsbrechts vande Loo, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, waterlaet ende alle gebuerlijcke regten etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen commer etc. actum den elffden november 1698.

Cooppen et slagen ... gulden voldaen.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832