Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1708-14-8186-165r

Adriaentien Hendericx van Buel, cedit aen Johan Cornelis Theulincx, de helft in een huijs met het schop, ende den halven hoff daer aen sijnde, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, komende oost de gemeene straet, suijt Cornelis Jan Willem Lemans, west Wouter Adriaens van Gils, ende noort Peeter Embreght Maes, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den sestienden januwarij,

Cooppen 140 gulden, daer op betaelt 67 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832