Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1696-14-8184-44r

Gerrit Jan Smolders, cedit aen Willem Stakenborgh een parceel ackerlants, groot tien loopensaeten off daer ontrent, onbegrepen der maete, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tusschen erffenisse oost Herman Peeters van Heijst, suijt den Groenenweght, west Niclaes ... van Gorrep, ende noort Joost Momboirs, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. allen commer etc., actum als vooren (den vijfden junij sestien hondert sesentnegentich),

Cooppen et slagen 607 guldenZoeken in website: De Hasselt voor 1832