Menu

Documenten

Document R-1748-14-8194-149r

Willem Verschueren, cedit aan Cornelis van den Broeck een vierde part gemeen en onbedeelt in een huijs, schuer en aangelege erve groot in't geheel ses en een half L ofte etc. gestaan ende gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan't Craijven, oost en west Mattheus Reijnen, zuijt de straat, en noort Jan Nicolaas Maes, belast in't geheel met drie gulden s'jaars aan't comptoir van den rentmeester de Back, item met eenen stuijver en agt penningen chijns s'jaars aan den Ed: Heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijftienden augustij seventien hondert agt en veertig.

Cooppenn: 5:5:0 voldaan.

Willem Verschueren, cedit aan Cornelis Cornelis Jansen een vierde part gemeen en onbedeelt in een parceel ackerlant groot in't geheel vijf L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost, zuijt en noort Jacobus de Beer, en west Martinus Brocken, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijftienden augustij seventien hondert agt en veertig.

Cooppenn: 65 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832