Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-229v

Jan soone wijlen Cornelis Cornelis Janssoon de Beer een stuck zaijlandts twee loopensaet ende xii roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Langestraet aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Anna sijne moeder deen zijde ende tusschen erffenisse Daniel Adriaen Gerit Vrancken dander zijde, streckende vandie gemeijnde strate totte erffenisse Hendrick Herman Janssoon ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Peeteren soone Cornelis Jan Meussoon met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabinij ut supra ( xxx maij 1615, scabinij Baerdwijck et Mutssarts).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832