Menu

Documenten

Document R-1599-14-7990-69P

Bij etc. sij eenen wettigen cooper Adriaen soone wijlen Geridt Adriaen Meeuss een stuck erffs of gronde van onser gemeijnte tot ...velt liggende een lopensaet ende xv roijen vel circiter (of daar omtrent) gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten den Hasselt voor sijn woonstede aldaer tusschen erffenisse Denijs Henrick Wouters van desen gemeijnte oijck inne genomen aen die een zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Henrick Cornelissen bij hem oijck van desen gemeijnte inne genomen dander zijde, streckende van sijn woonstede voirs totter gemeijne straet aldaer daer eenen waterlaet tusschen beijde is loopende .... ut supra (datum xxii februarij 1582, nb. zit in verkeerde boek?).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832