Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1559-14-7949-53v

Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouters legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Henrick Wouters, zijn broer, met afgaan en vertijen etc., een huis en hof met de grond en erfenis daaran liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, in alle grootte etc. in parochia de Tilborch ad locum dictum (in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd) aen die Hasselt op de hoeck van de Creijenvenschestraet aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren een zijde en ook aan een einde
de voors. Creijnevensche en Hasseltsche straten ander zijde en ook aan ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito en dit verkopen, overgeven etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat Jan koper voors. daaruit moet gelden en hij heeft beloofd te gelden, twaalf lopen rogge erfpacht en daarbij drie hollandse penningen erfcijns te betalen aan de Heilige Geest van Tilborch en nog ongeveer een braspenning grondcijns te betalen aan de erfgenamen of nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1559, februari 18

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832