Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1553-14-7944-5v

Peter zoon van wijlen Peter Zwijsen als man en momber van Willem dochter van wijlen Adriaen Ghijsbrecht van Boerden, door deze Adriaen uit Peterke dochter van wijlen Willem Mutsaerts verwekt, heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar hij zeide zijn eigenste waren, te weten Godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdsom om te lossen met recht van naarderschap een stuk land genaamd de Bonten Acker, groot ca 4 lopensaet of zo groot en klein als het gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Steenen Camer tussen:
een gemeijn waterlaat aldaar lopende een zijde
erfenis van Jan Aert Verhoeven ander zijde
erfenis van jonkheer Adriaen van Malsen een einde
die gemeijn straat ander einde.
zoals Geertruijt weduwe van Willem Willem Mutsaerts met Adriaen haar zoon voor hemzelf, Cornelis zoon van wijlen Wullem Mutsaerts als momber en Jan zoon van wijlen Wouter Gherits als toeziener van Peter, Jacop en Jan, gebroeders, Barbara, Vijver en Marike, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts en Geertruijt voornoemd, verkocht en gevest hadden aan Anthonis zoon van wijlen Jan Ariaen Smolders, zoals dat breder en meer volkomen in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, is begrepen.
Peter voornoemd heeft voorts geboden en geloofd in de naam en als man en momber van Willem zijn huisvrouw voors. alles daartoe te doen wat een naarderman van rechtswege daartoe moet doen en dat te doen tot alle tijd als hij het van rechtswege moet doen.

1553, mei 10

Bewerkt door: J.R.O. TrommelenZoeken in website: De Hasselt voor 1832