Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1721-14-8189-20v

Adriaen Cornelis Domen inne houwelijck hebbende Anna Maria Gerit de Cocq cedit aen Bastiaen Willems de Beer een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh, ter plaetse de Hasselt aldaer oost Matthijs ..., zuijd Norbert Willem Daniels, west Adriaen de Roij, ende noord de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc, ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den tweden januarij seventien hondert een en twintigh,

Cooppenn: 36 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832