Menu

Documenten

Document R-1740-14-8098-31r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Gerart, Gijsbert, en Maria Joost de Beer, Goijaart van Helvoort als in huwelijck hebbende Geertrude Joost de Beer, ende Jenneken Cornelis de Beer, en te samen acte van transport hebbende van Gijsbert Embregt Maas volgens acte daar van sijnde gepasseert voor schepenen alhier in dato 8 sept 1740 de welcke verclaarde metten anderen aangegaan ende gemaakt te hebben een erffscheijding ende deijling vande nabeschreve erffgoederen haar aangecomen mits het overlijden van Joost Gijsbert den Beer genaemt den grooten haaren oom zaliger was,

Overmits d'welcke soo is Gerart Joost de Beer bij lootinge etc. een parceel ackerlant groot een loopensaat ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost juffr. Soffaars, suijt en noort Matteus Reijnen, en west de gemeente, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Gijsbert Joost de Beer bij etc. een parceel ackerlant groot een en een halff L ofte etc.gelegen onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost Adriaan Jan de Rooij, zuijt Maria Joost de Beer, west Cornelis de Jong, en noort Jan Sijmons, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Maria Joost de Beer bij etc. een parceel ackerlant groot een en een halff L ofte etc. gelegen onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost Gijsbert de Beer, zuijt Huijbert van Groenendael, west Cornelis de Jong, en noort Jan Simons, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Goijaart van Helvoort no: ux: bij etc. een parceel weijde groot een en een halff L ofte etc. gelegen onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost Embregt Maas, zuijt den ackerwegt, west Jenneken de Beer, en noort Embregt Maas, los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Jenneken Cornelis de Beer bij etc. een parceel ackerlant groot een en een halff L ofte etc. gelegen onder Tilborg aande Hasselt aldaar oost Jan Cleijsen, zuijt Embregt Maas, west den Armen, en noort de gemeente, los en vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma ende verclaaren sij condividenten dat onder de voors. goederen geene bennen die leenroerig sijn aanden Ed. Rade van Brabant in s'Hage, actum den achsten september seventien hondert veertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832