Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1527-14-7919-106r

Huijbert soen Jan Leijten soen promisit ut debitor principalis (beloofd als hoofschuldenaar) hem te gelden ende te betalen Cornelis soen Cornelis Daniels soen eenen jaerlijcken ende erffelijcken schijns van vijfftich stuijvers alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse wuijt ende van een stuck erffs iii loepensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten aen de Cleijn Hasselt tussen erffe die heer van Tilborch aen die eenen sij ende oeck den een eijnde ende tussen erffe Steven Willem Stevens aen die ander sij hoedende metten anderen eijnde voer op die ghemeijnen straet aldaer et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) ende alle commer ende calangien daer in wesende altemael aff te doen den selven datum den x februarij scabini Zwijsen en Joest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832